Trykking av 2D-strekkoder og serienummer på esker

2D-strekkoder og serienummer på kartonger beskytter både leveringskjeden og forbrukerne, og er derfor en vesentlig del av Wasdell Packaging Groups prosesser.


Ved bruk av trykte 2D-strekkoder og serienummer på esker går Wasdell Packaging Group i bresjen for å adressere det økende problemet med forfalskede, feilmerkede, utvannede og avledede legemidler som kommer inn i den farmasøytiske leveringskjeden. Vårt system for overstempling og inspeksjon av serienummer sørger for serienummerering i henhold tilGS1-standarder.

Merking med 2D-strekkoder er et kraftig verktøy og en ytterst viktig komponent i prosessen med serienummerering. Vi kan påføre og bekrefte 2D-strekkoder på hver enkelt kartong, slik at den kan spores gjennom hele produksjons- og distribusjonskjeden.

Fordi eksisterende og kommende lovbestemte krav varierer rundt om i verden, samtidig som krav om samordning av serienummerering er på trappene, støtter vi våre kunders økende behov på dette feltet.

Hos Wasdell Packaging Group trykker vi 2D-strekkoder på pakkedeler internt og i prosesslinjen, slik at våre kunder kan overholde de skiftende kravene og lovgivningene for lisensierte legemidler, samt redusere forfalskning av sine produkter.

top