Wasdell Group

Wasdell Packaging Group er pr. i dag en av Europas største og mest erfarne pakkeleverandører for helsesektoren, den farmasøytiske industrien og veterinærbransjen, med leveranser til Storbritannia og 47 andre land rundt om i verden.


Wasdell Packaging ble opprettet i 1971 og er i dag en av Europas største og mest erfarne pakkeleverandører til helsesektoren. Etter at vi flyttet til vårt nye hovedkvarter i Swindon, har Wasdell Packaging Group vokst betraktelig. Vi fortsetter utviklingen vår med et klart fokus på kvalitet, pålitelighet og nyskaping.

Nå som Wasdell Technical Divsion ner en del av Wasdell Group med produksjon på samme sted som Wasdell Packaging, har virksomheten vår store fordeler av Vinehams verktøyproduksjon og tekniske støtte. Denne verktøymuligheten på stedet er unik for virksomheten vår, og gir våre kunder store fordeler når det gjelder en rask og innovativ service.

I Newcastle har vi et produksjonsanlegg for legemidler på ca. 2500 kvadratmeter som er MHRA-godkjent for produksjon av legemidler og har en Home Office Controlled Drugs-lisens med lagermuligheter på stedet som er i henhold til Schedule 3. Med automatisert fylling og packaing evner og fleksibel lagringsområde området er godt posisjonert til å møte våre kunders produksjonsbehov .

Overtakelsen av Wasdell North har også økt produksjonskapasiteten til Wasdell Packaging Group. Produkter kan nå sendes raskere ut på markedet takket være QBLs raske pakkeutstyr, samt vår økte fleksibilitet og effektivitet for å dekke våre kunders behov. Ved hjelp av dette ekstra anlegget i Burnley kan vi øke kundebasen vår og tilby skreddersydde løsninger til kundene.

Gjennom slike investeringer, samt streng kvalitetskontroll og utvikling av nyskapende pakkeløsninger, vil vi fortsette å tilby våre kunder den mest innovative og pålitelige pakketjenesten innen helsesektoren.

top